นั่นฟ้า นั่นทะเล นั่นลม https://thayika.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-06-2016&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-06-2016&group=1&gblog=36 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่ม สาว ชาวโรงงาน ส่วนใหญ่แล้วจากถิ่นฐาน จากบ้านมาไกล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-06-2016&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-06-2016&group=1&gblog=36 Sun, 19 Jun 2016 21:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2016&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2016&group=1&gblog=35 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[“หนาวนี้ที่บ้านนอก”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2016&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2016&group=1&gblog=35 Sun, 03 Jan 2016 20:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-12-2015&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-12-2015&group=1&gblog=34 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[5 เคล็ดลับความสำเร็จในงานเขียนบทความที่ต้องรู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-12-2015&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-12-2015&group=1&gblog=34 Thu, 03 Dec 2015 21:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-10-2015&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-10-2015&group=1&gblog=33 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตกับการถีบครั้งแรก...#จักรยานตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-10-2015&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-10-2015&group=1&gblog=33 Sun, 18 Oct 2015 18:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=08-10-2015&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=08-10-2015&group=1&gblog=32 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตจะเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=08-10-2015&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=08-10-2015&group=1&gblog=32 Thu, 08 Oct 2015 19:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-08-2015&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-08-2015&group=1&gblog=31 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าเราไม่กล้าโดดเด่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-08-2015&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=19-08-2015&group=1&gblog=31 Wed, 19 Aug 2015 19:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-08-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-08-2015&group=1&gblog=30 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมื่อใดที่รู้สึกหมดหวัง ท้อแท้ หมดกำลังใจ เบื่อ เหงา เศร้าซึม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-08-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=18-08-2015&group=1&gblog=30 Tue, 18 Aug 2015 20:31:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=07-08-2015&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=07-08-2015&group=1&gblog=29 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการเป็นพิธีกร สำหรับพิธีกรมือใหม่... ตอน “บทบาทหน้าที่ของพิธีกรต้องพร้อมทั้งรูปธรรมและนามธรรม”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=07-08-2015&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=07-08-2015&group=1&gblog=29 Fri, 07 Aug 2015 19:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-08-2015&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-08-2015&group=1&gblog=28 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการเป็นพิธีกร สำหรับพิธีกรมือใหม่...ตอน “ความพร้อม”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-08-2015&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-08-2015&group=1&gblog=28 Thu, 06 Aug 2015 19:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-08-2015&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-08-2015&group=1&gblog=27 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการเป็นพิธีกร สำหรับพิธีกรมือใหม่...ตอน “บุคลิก”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-08-2015&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-08-2015&group=1&gblog=27 Wed, 05 Aug 2015 18:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=04-08-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=04-08-2015&group=1&gblog=26 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ เทคนิคการเป็นพิธีกร สำหรับพิธีกรมือใหม่...ตอน “วิธีการพูด”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=04-08-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=04-08-2015&group=1&gblog=26 Tue, 04 Aug 2015 18:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-08-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-08-2015&group=1&gblog=25 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ เทคนิคการเป็นพิธีกรสำหรับพิธีกรมือใหม่...ตอน ”น้ำเสียง”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-08-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-08-2015&group=1&gblog=25 Mon, 03 Aug 2015 19:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-08-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-08-2015&group=1&gblog=24 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคการเป็นพิธีกรสำหรับพิธีกรมือใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-08-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-08-2015&group=1&gblog=24 Sun, 02 Aug 2015 16:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-06-2015&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-06-2015&group=1&gblog=23 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตยังไม่สิ้น ก็ต้องดิ้นต้องเดินกันต่อไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-06-2015&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=06-06-2015&group=1&gblog=23 Sat, 06 Jun 2015 21:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-06-2015&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-06-2015&group=1&gblog=22 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-06-2015&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=05-06-2015&group=1&gblog=22 Fri, 05 Jun 2015 16:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-06-2015&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-06-2015&group=1&gblog=21 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างกำลัง....ให้เป็นพลัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-06-2015&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=02-06-2015&group=1&gblog=21 Tue, 02 Jun 2015 21:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=29-04-2015&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=29-04-2015&group=1&gblog=20 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่า!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=29-04-2015&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=29-04-2015&group=1&gblog=20 Wed, 29 Apr 2015 21:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-04-2015&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-04-2015&group=1&gblog=19 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพูดดีๆที่มีให้ตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-04-2015&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-04-2015&group=1&gblog=19 Mon, 27 Apr 2015 20:14:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-03-2015&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-03-2015&group=1&gblog=18 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[‎หนังสือหนังยางล้างใจหน้า34‬]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-03-2015&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-03-2015&group=1&gblog=18 Sat, 21 Mar 2015 21:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-03-2015&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-03-2015&group=1&gblog=17 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[การเปลี่ยนแปลงก็คือ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-03-2015&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-03-2015&group=1&gblog=17 Fri, 20 Mar 2015 22:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-01-2015&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-01-2015&group=1&gblog=16 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักของฉันเหมือนกาแฟที่ฉันชอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-01-2015&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-01-2015&group=1&gblog=16 Tue, 27 Jan 2015 20:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=14-01-2015&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=14-01-2015&group=1&gblog=15 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมใครไว้ที่ไหนกันบ้างหรือ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=14-01-2015&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=14-01-2015&group=1&gblog=15 Wed, 14 Jan 2015 15:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2015&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2015&group=1&gblog=14 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ย่อมมีปัญหา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2015&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=03-01-2015&group=1&gblog=14 Sat, 03 Jan 2015 18:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=01-01-2015&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=01-01-2015&group=1&gblog=13 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทรยศ!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=01-01-2015&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=01-01-2015&group=1&gblog=13 Thu, 01 Jan 2015 13:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-12-2014&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-12-2014&group=1&gblog=12 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกไม่เคยยุติธรรม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-12-2014&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-12-2014&group=1&gblog=12 Wed, 31 Dec 2014 19:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=11 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[5 นิสัยเสียๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=11 Wed, 10 Dec 2014 21:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=10 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดีที่อาจท้อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=10-12-2014&group=1&gblog=10 Wed, 10 Dec 2014 14:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-10-2014&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-10-2014&group=1&gblog=9 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[จู่ ๆ เราไปทำบางส่วนของชีวิตหายไป ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-10-2014&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=31-10-2014&group=1&gblog=9 Fri, 31 Oct 2014 13:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-10-2014&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-10-2014&group=1&gblog=8 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[~~น่านฟ้า~ทะเล~ลม~~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-10-2014&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=27-10-2014&group=1&gblog=8 Mon, 27 Oct 2014 20:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=23-10-2014&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=23-10-2014&group=1&gblog=7 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินนั้นสำคัญไหม?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=23-10-2014&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=23-10-2014&group=1&gblog=7 Thu, 23 Oct 2014 9:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=6 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านไปพร้อมรอยยิ้ม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=6 Tue, 21 Oct 2014 15:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=5 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อหนังยางล้างใจ ”ฉัน"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=21-10-2014&group=1&gblog=5 Tue, 21 Oct 2014 11:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=4 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรอบรู้เกิดจาก?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=4 Mon, 20 Oct 2014 21:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=3 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนนอนทบทวนอะไร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=20-10-2014&group=1&gblog=3 Mon, 20 Oct 2014 20:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=17-10-2014&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=17-10-2014&group=1&gblog=2 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 วันแรกของการทำงานในสัปดาห์นี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=17-10-2014&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=17-10-2014&group=1&gblog=2 Fri, 17 Oct 2014 11:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=16-10-2014&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=16-10-2014&group=1&gblog=1 https://thayika.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่า “เข้าไลน์”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=16-10-2014&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thayika&month=16-10-2014&group=1&gblog=1 Thu, 16 Oct 2014 20:59:36 +0700